1.
Γοσποδίνη Ά, Μπεριάτος Η, Ράσκου Ε. Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Μάιος 2007 [παρατίθεται 29 Μάιος 2024];(10):146-73. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/176