1.
Γοσποδίνη Ά. Χωρικές πολιτικές για το σχεδιασμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Μάιος 2007 [παρατίθεται 26 Φεβρουάριος 2024];(10):100-45. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/175