1.
Διαμαντοπούλου Ε, Γκόλια Χ, Λιονάτου Μ, Παρθενοπούλου Ν, Πολυράβα Σ, Φαρδή Ε. Η υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις χρήσεις γης κατά τον εκάστοτε πολεοδομικό σχεδιασμό. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2023 [παρατίθεται 29 Φεβρουάριος 2024];(38):95-118. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1735