1.
Μέλισσας Δ. Η διεμβόλιση του πυρήνα της κατοικίας από τη βραχυχρόνια μίσθωση. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2023 [παρατίθεται 29 Φεβρουάριος 2024];(38):11-28. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1685