1.
Δαμανάκης Ε, Γουργιώτης Α. Ζητήματα χωρικής διαχείρισης των προσφύγων: ευρήματα από Γερμανία και Ιταλία μετά το 2015. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούνιος 2023 [παρατίθεται 25 Ιούλιος 2024];(37):94-123. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1641