1.
Καραγάνης Α, Μιμής Ά. Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2006 [παρατίθεται 7 Δεκέμβριος 2023];(9):104-21. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/164