1.
Λαϊνάς Ι, Γεμενετζή Γ. Σχεδιασμός των περιοχών Natura 2000 και χρήσεις γης: κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2023 [παρατίθεται 29 Φεβρουάριος 2024];(38):64-9. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1635