1.
Βεζυριαννίδου Σ. Η ρύθμιση της υπαίθρου στην Ελλάδα: από το ΠΔ της 23.10.28 στον Ν. 2508/97. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2023 [παρατίθεται 13 Ιούνιος 2024];(38):119-45. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1631