1.
Πολύζος Σ. Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2006 [παρατίθεται 23 Ιούνιος 2024];(9):68-103. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/163