1.
Καμινάρης Α. Τα επιχειρηματικά πάρκα εξυγίανσης ως εργαλείο για την οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων: η περίπτωση των Οινοφύτων και του Καλοχωρίου. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2023 [παρατίθεται 24 Ιούνιος 2024];(38):146-62. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1616