1.
Γεμενετζή Γ, Πισσούριος Ι, Λαϊνάς Ι. Ο χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της Οδηγίας Seveso ΙΙΙ: μια συγκριτική αποτίμηση εμπειριών σε Ελλάδα και Κύπρο. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2023 [παρατίθεται 29 Φεβρουάριος 2024];(38):29-63. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1615