1.
Λινάκη Ε, Σερράος Κ. Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου: η περίπτωση της Άνω Σύρου. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούνιος 2022 [παρατίθεται 30 Μάρτιος 2023];(35):122-56. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1599