1.
Ντάφλου Α. Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία: o χώρος ως βάση για την κοινωνική καινοτομία. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούνιος 2022 [παρατίθεται 15 Απρίλιος 2024];(35):95-121. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1598