1.
Πρέζα Ε, Ασπρογέρακας Ε. Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: η περίπτωση της Ελλάδας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούνιος 2022 [παρατίθεται 30 Μάρτιος 2023];(35):5-41. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1596