1.
Ασπρογέρακας Ε. Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: πολιτική και χωρικές συσχετίσεις. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Μάιος 2006 [παρατίθεται 28 Φεβρουάριος 2024];(8):122-53. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/156