1.
Μεταξάς Θ, Λαλένης Κ. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Μάιος 2006 [παρατίθεται 29 Φεβρουάριος 2024];(8):4-37. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/152