1.
Ζεντέλης Π. Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Νοέμβριος 2005 [παρατίθεται 21 Φεβρουάριος 2024];(7):34-61. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/146