1.
Γοσποδίνη Ά. Χωρικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών ελληνικών πολεων. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Μάιος 2005 [παρατίθεται 28 Φεβρουάριος 2024];(6):136-61. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/140