1.
Βαταβάλη Φ, Μπαζάκα Χ, Παπαδοπούλου ΓΒ, Υψηλάντη Ά. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τα θέματα του χώρου στο πλαίσιο της κρίσης και τρέχουσες πολεοδομικές προκλήσεις: εμπειρίες και προβληματισμοί από την περιοχή του Χαλανδρίου. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2022 [παρατίθεται 28 Ιανουάριος 2023];(34):126-4. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1257