1.
Γουργιώτης Α, Κυβέλου-Χιωτίνη Σ, Λαϊνάς Ι. Ενσωματώνοντας τα Επιχειρηματικά Πάρκα στο αστικό οικοσύστημα: προοπτικές και προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη μετάβαση. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2022 [παρατίθεται 3 Οκτώβριος 2022];(34):79-125. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1256