1.
Αγγελίδου Μ, Στυλιανίδης Ε. Ευφυείς πόλεις και διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2022 [παρατίθεται 3 Οκτώβριος 2022];(34):37-78. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1255