1.
Χρυσομαλλίδης Χ. Αποτίμηση των επιπτώσεων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία: επισκόπηση εμπειρικών μελετών. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2022 [παρατίθεται 18 Ιούνιος 2024];(34):5-36. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1254