1.
Ανδρικοπούλου Ε. Γιώργος Πετράκος και Γιάννης Ψυχάρης, 2004. Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κριτική, Αθήνα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Μάιος 2004 [παρατίθεται 7 Δεκέμβριος 2023];(4):188-93. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/120