1.
Πετράκος Γ. Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Μάιος 2004 [παρατίθεται 15 Απρίλιος 2024];(4):6-31. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/110