1.
Δοξάκη Ε, Παντελάδης Ι. Η διαχρονική εξέλιξης της φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-28: αναλυτική προσέγγιση με τη μεθοδολογία System-GMM. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2021 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];(33):137-59. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1063