1.
Καραχάλης Ν-Γ. Η προσωρινή στέγαση σε κενά κτήρια και καταστήματα ως μέσο υποστήριξης της δημιουργικής οικονομίας: καλές πρακτικές από τις πόλεις του Urbact Refill. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2021 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];(33):116-3. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1062