1.
Κομνηνού Ε, Γουργιώτης Α, Σαπουνάκης Α. Ένταξη μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων στο εξωαστικό τοπίο: ελληνική εμπειρία και προκλήσεις για το μέλλον. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2021 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];(33):82-115. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1061