1.
Πορτοκαλίδης Κ. Νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικών ρυθμίσεων για τους ΟΤΑ: στρατηγικός σχεδιασμός και ζητήματα επικουρικότητας. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2021 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];(33):64-81. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1060