1.
Λαγαρίας Α, Σαγιάς Ι. Αστική διάχυση σε πόλεις της Νότιας Ευρώπης: συγκριτική ανάλυση βασισμένη σε χωρικούς δείκτες. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2021 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];(33):10-35. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1058