1.
Σκάγιαννης Π. Εισαγωγή. ΑΕΙΧΩΡΟΣ [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 2021 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];(33):4-9. διαθέσιμο στο: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1057