Τριανταφυλλόπουλος Νικόλαος, και Γιαννιού Άννα. ‘Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την ενέργεια στην πολιτική αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 36 (Ιανουάριος 2, 2023): 63–85. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 2, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/981.