Ζαφείρης Κωνσταντίνος Ν. ‘Η συγχρονική γονιμότητα στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 32 (Φεβρουάριος 1, 2021): 156–185. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 24, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/866.