Ρόντος Κώστας, Ναγόπουλος Νικόλαος, Πανάγος Νικόλαος, και Συρμαλή Μαρία-Ελένη. ‘Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Λέσβο: διερεύνηση της πρόσληψης του φαινομένου από τον τοπικό πληθυσμό’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 32 (Φεβρουάριος 1, 2021): 133–155. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 24, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/865.