Τραγάκη Αλεξάνδρα. ‘Οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα: η περίπτωση της Αττικής’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 32 (Φεβρουάριος 1, 2021): 113–132. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 24, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/864.