Ντυκέν Μαρί-Νοέλ, Κακλαμάνη Σταματίνα, και Καρκάνης Δημήτρης. ‘Η καθημερινή κινητικότητα των απασχολούμενων στην Ελλάδα και οι χωρικές διαφοροποιήσεις της έντασης του φαινομένου’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 32 (Φεβρουάριος 1, 2021): 83–112. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/863.