Κόκκαλη Ιφιγένεια. ‘Μετανάστευση και εθνοπολιτισμική «ποικιλότητα» των ευρωπαϊκών πόλεων: εννοιολογικές και μεθοδολογικές επισημάνσεις’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 32 (Φεβρουάριος 1, 2021): 59–82. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/862.