Αναστασίου Ευγενία, και Ντυκέν Μαρί-Νοέλ. ‘Ανάδειξη των ελκυστικών περιοχών της υπαίθρου ως προορισμών εγκατάστασης των Ελλήνων μετά το 2000’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 32 (Φεβρουάριος 1, 2021): 29–58. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/861.