Παππάς Βασίλης, Σαρδελιάνος Δημήτρης, και Κοτζίνος Δημήτρης. ‘Γεωγραφία των κόμβων και πληθυσμός: ένα εναλλακτικό χωρικό μοντέλο εκτίμησης της πληθυσμιακής κατανομής’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 32 (Φεβρουάριος 1, 2021): 6–28. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 5, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/860.