Κοτζαμάνης Βύρων, και Ντυκέν Μαρί-Νοέλ. ‘Εισαγωγή’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 32 (Φεβρουάριος 1, 2021): 4–5. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 24, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/859.