Ασπρογέρακας Ευάγγελος. ‘Παράμετροι χωροταξικού σχεδιασμού για την υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 34 (Ιανουάριος 1, 2022): 181–211. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 5, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/853.