Τσετινέ, Ειρήνη Χαρά. ‘Οι ιστορικοί αστικοί προσφυγικοί οικισμοί στην Ξάνθη: διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη και διερεύνηση δυνατότητας ανάδειξης-προστασίας των υφιστάμενων κτηρίων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 30 (Μάρτιος 1, 2020): 6–44. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/51.