Νιαβής Σπύρος. ‘Αξιολόγηση της επίδρασης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών λιμένων κρουαζιέρας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 28 (Φεβρουάριος 1, 2019): 157–181. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 15, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/446.