Τσιώτας Δημήτριος, Γεράκη Μάρθα, και Νιαβής Σπύρος. ‘Τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 28 (Φεβρουάριος 1, 2019): 98–156. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 1, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/445.