Πολύζος Σεραφείμ. ‘Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 28 (Φεβρουάριος 1, 2019): 14–39. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 23, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/442.