Μιμής Άγγελος, και Στάμου Μαριάνθη. ‘Συγκριτική εξέταση των λογισμικών χωρικής οικονομετρίας’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 27 (Σεπτέμβριος 1, 2018): 4–20. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 7, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/433.