Χιόνης, Διονύσιος, και Εξάρχου, Τρύφων. ‘Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 26 (Σεπτέμβριος 1, 2016): 150–176. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 25, 2022. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/430.