Λαλένης, Κωνσταντίνος, και Βεζυριαννίδου, Σουλτάνα. ‘Ο χωρικός σχεδιασμός και οι συναφείς απόπειρες θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης: αξιολόγηση αναγκαιότητας και αποτελεσμάτων’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 31 (Αύγουστος 1, 2020): 94–118. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 30, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/43.