Σταμπουλής Γεώργιος, και Νάκου Παναγιώτα. ‘Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 25 (Ιούλιος 1, 2016): 105–123. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 23, 2024. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/383.