Ζαμάνη, Αλεξάνδρα, Λαλένης, Κωνσταντίνος, Παπουτσόγλου, Γιώργος, και Οικονόμου, Δημήτρης. ‘Διαδικασίες παραγωγής, απογραφή και διερεύνηση οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 25 (Ιούλιος 1, 2016): 20–51. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 9, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/380.