Αρβανίτης Απόστολος, και Γιαννακοπούλου Στέλλα. ‘Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Θαλάσσιο Κτηματολόγιο: μια αναγκαία αμφίδρομη σχέση για την Ελλάδα’. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, no. 23 (Φεβρουάριος 1, 2016): 88–107. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 7, 2023. https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/369.